Niso našli nepravilnosti

Šoštanj – V septembru so revizorji iz Urada RS za nadzor proračuna izvedli revizijo projekta preureditve Trga Bratov Mravljakov v Šoštanju pri skrbnici na Ministrstvu za infrastrukturo, nato pa še pri naročniku, Občini Šoštanj. Iz osnutka revizijskega poročila izhaja, da v nobeni fazi postopkov izvedbe projekta – bili so v celoti preverjeni – ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Na ministrstvu pravijo, da redkokdaj prejmejo takšno poročilo brez priporočil in brez ugotovljenih nepravilnosti in ga bodo izpostavili kot primer dobre prakse. V celoti so ga izvedli na podlagi že izdelane projektne dokumentacije v Službi za investicije in razvoj komunalnega podjetja Velenje.