Nezaupnica vodstvu javnega zavoda?

Civilna iniciativa za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov je za jutri (v torek) ob 16-tih poznavala občane doline na javni shod pred nazarskihm zdravstvenim domom. Z njim želijo, zagotavljajo, opozoriti na pravico do učinkovitega zdravstvenega sistema, ki jim kot državljanom pripada. Menijo, da so razmere, ki vladajo v tamkajšnjem javnem zdravstvenem zavodu dosegle vrh, k reševanju težav pa je potrebno pristopiti takoj. Ukrepanje zahtevajo od članov sveta javnega zavoda, županov sedmih občin Zgornje Savinjske doline, zavzemajo se za takojšnjo revizijo poslovanja zavoda v minulih štirih letih, vodstvu zavoda pa nameravajo izreči nezaupnico in od njih zahtevati, da prevzamejo odgovornost za nastali položaj.