Neuresničeni predvsem dogovori z državo

Šmartno ob Paki – Ob prazniku občine Šmartno ob Paki tamkajšnje vodstvo lokalne skupnosti zagotavlja, da so uresničili vse naloge, pri izvedbi katerih niso odvisni od drugih. Neuresničeni pa ostajajo predvsem projekti, ki so jih dogovorili z državo. Tako ni bila izvedena preplastitev državne ceste Paška vas – Gorenje, na kasnejši čas se odmika projekt republiške ceste in javne poti v Šmartnem ob Paki – tako imenovani Drobničev ovinek in odcep proti šoli, pa projekt državne ceste skozi vas Rečica ob Paki, kjer pričakujejo do konca leta predstavitev tega projekta. Ne potekajo v skladu s pričakovanji aktivnosti protipoplavne zaščite Hudega potoka. V lokalni skupnosti upajo, da se projekti, ki so za nadaljnji razvoj okolja pomembni, ne bodo odmaknili predaleč.