Neponovljiv projekt

Lajše, 12. junija – Od ideje do izvedbe kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je minilo skoraj 10 let. Projekt so označili kot neponovljiv po velikosti, predvsem pa po načinu financiranja. Po prvotnih ocenah je bil vreden več kot 40 milijonov evrov, po podpisanih pogodbah pa znaša njegova vrednost 35,8 milijona evrov z DDV-jem. Več kot 81 odstotkov denarja sta zanj prispevala EU in država. Končali so ga pred rokom. Z vlaganji so investitorice – lokalne skupnosti – zagotovile občanom v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za naslednjih 40 let.