Nenujne medicinske prevoze zunanjemu izvajalcu

Nazarje – Vodstvo javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je med sanacijskimi ukrepi za izboljšanje poslovanja zavoda predvidelo oddajo nenujnih medicinskih prevozov zunanjemu izvajalcu. To je tudi storilo, kot razlog za to pa navedlo veliko število nadur in iztrošena vozila, kar je vplivalo na izgubo. Tako sedaj prevoze dializnih in onkoloških bolnikov izvaja zunanji izvajalec.