Nekje višje, drugje nižje cene

Velenje – Člani Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje so na nedavni seji hkrati s poslovnim planom omenjenega podjetja za leto 2020 potrdili tudi spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih. Te bodo začele veljati 1. januarja prihodje leto. Kot so pojasnili na komunali so spremenjene cene izračunali na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo te povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 kubičnih metrov na mesec in priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 evra na mesec. Občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki bodo upravičenim uporabnikom še naprej subvencionirale dejavnost oskrbe s pitno vodo.