Nekaj sprememb v knjižnici Velenje

Velenje – 20. septembra je minilo 10 let, odkar se je velenjska mestna knjižnica preselila v nove prostore v dvorani centra Nova. Časd je naredil svoje, žal pa zaradi pomanjkanja denarja večjih vlaganj doslej niso zmogli. letos so morali kar nekaj sredstev nameniti za obnovo strehe, ki je kar nekaj let zamakala. Želijo si zamenjati računalniško opremo, saj je v večini stara toliko kot nova knjižnica, radi pa bi računalniško nagradili tudi sistem za izposojo in vračanje gradiva. V kratkem bodo ukinili računalniški kotiček, tam pa bodo uredili večji prostor za domoznanski oddelek, saj je ta vedno pomembnejši. V prostoru, kjer je sedaj domoznanski oddelek, pa bodo uredili mladinski kotiček.