Negativni vplivi na odkop premoga

V Premogovniku Velenje proizvodnja premoga trenutno poteka na odkopni plošči D k.-110, ki je po planiranem zaključku odkopavanja na odkopni plošči B k.-110 edina aktivna. Trenutno je realizacija oktobrskega plana proizvodnje za približno 4.150 ton nižja, glede na letni plan pa je bilo izkopanega približno 26.500 ton premoga več, kar znaša približno 2.100.000 ton izkopanega premoga v letošnjem letu do vključno 16. oktobra. Kljub temu Premogovnik Velenje zaradi zamikov pri izdelavi jamskih prog, ki so posledica stebrnega udara v juliju – v odpravo posledic je vključenih preko 60 zaposlenih -, čaka izredno zahteven zaključek leta. Dodatno so se v komori odkopne plošče C k.-110, katere začetek je bil predviden za drugo polovico novembra, v začetku prejšnjega tedna pojavile še dodatne deformacije. Sanacija že teče. Nastale razmere so izključno geomehanske narave in nanje ni bilo moč vplivati ali jih predvideti. V prihodnjem tednu bomo lahko podali oceno potrebnega obsega sanacije in posledično predvideni začetek odkopa.

Premogovnik Velenje nima kontinuirane proizvodnje, saj je ta odvisna od dinamike posameznih odkopov, gradnje jamskih prog, števila zaposlenih in ostalih virov. Na dan 14. oktobra je bilo na deponiji okoli 180.000 ton premoga. Če bi prišlo do neobratovanja Premogovnika, bi se zaloge premoga na deponiji porabile v okoli 18 dneh. V obdobju zadnjih dveh let je količina zalog premoga na deponiji v povprečju zadoščala za 18 dni obratovanja TEŠ (v petih letih za največ 32 dni). Kljub temu bodo na končno letno proizvodnjo zagotovo negativno vplivali vsi zgoraj navedeni dejavniki.