Ne-ločene gradbene odpadke zavračajo

Šaleška dolina – V podjetju PUP- Saubermacher so v Zbirnem centru Velenje, ki je namenjen prebivalcem Šaleške doline, doslej vse sprejete mešanice gradbenih odpadkov dodatno sortirali in izločevali frakcije, ki v mešanico betona, opeke, ploščic, keramike, ne sodijo, da so lahko zagotovili oddajo teh surovin za nadaljnje ravnanje z njimi. Od 1. januarja letošnjega leta pa to ni več mogoče. Same jih morajo sortirati tako fizične kot pravne osebe in jih tudi oddati v pravi zabojnik. Neločene gradbene oadpadke po novem zavračajo.