Natečaj naj prostovoljec/ organizacija 2021

Na spletnih straneh Mestne občine Velenje in Mladinskega centra Velenje je objavljen natečaj Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2021 v Mestni občini Velenje. Natečaj organizirajo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje. Prijavite se lahko do 30. junija 2022.
Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer do 30 let in nad 30 let. Upoštevana bo starost, dopolnjena v letu 2021. Javni natečaj je razpisan tudi za naziv naj prostovoljne organizacije v letu 2021 v Mestni občini Velenje. O izbiri prostovoljk in prostovoljcev bo odločala komisija. Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi prijavljeni posamezniki in posameznice.