Nasprotujejo prodaji zemljišč zasebnikom

Ljudska iniciativa Velenje je na Mestno občino Velenje, Stanovanjski sklad RS in Vlado RS naslovila dopise, s katerimi nasprotujejo prodaji zemljišča za gradnjo stanovanjske soseske Pošta zasebnim investitorjem, potem ko je občina objavila javno dražbo za to zemljišče.

Kot pišejo, razumejo potrebo po pozidavi določenih zelenih površin, vendar tako kot mnogi občani, ki so se obrnili na njih, ne zagovarjajo popolne zazidave vseh prostih zelenic, čeprav se zavedajo, da v nekaterih primerih ni druge izbire, če želimo učinkovito rešiti stanovanjsko stisko naših občanov.

Domnevajo, da bodo zasebni investitorji gradili stanovanja po tržnih cenah, saj se njihov glavni cilj osredotoča predvsem na dobiček. Pozivajo Mestno občino Velenje in člane sveta MOV, naj ponovno pretehtajo možnost prodaje in preučite alternative, ki bi občini omogočile aktivno sodelovanje pri gradnji neprofitnih stanovanj v lasti občine ali države.

»Prav tako predlagamo, da Mestna občina Velenje povabi Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije k sodelovanju pri iskanju trajnostnih rešitev za gradnjo neprofitnih stanovanj. Lahko se zgledujemo po uspešnih praksah, kot je Dunaj, kjer so socialno in solidarnostno usmerjena stanovanja prinesla izjemne rezultate in zadovoljstvo prebivalcev. Hkrati pa ne smemo zanemariti preteklosti, ko je prodaja občinskih zemljišč zasebnim investitorjem pokazala, da je bila nespametna in finančno neustrezna odločitev. Zasebniki niso uspeli zagotoviti potrebnih sredstev, zaradi česar je morala občina dodatno podpreti neuspele projekte z odkupi nepremičnin. Ob tem moramo izraziti tudi zaskrbljenost glede možnosti koruptivnih poslov, povezanih s tovrstno prodajo in projekti, načrtovanimi na prodajnih zemljiščih, so še zapisali v Civilni iniciativi Velenje.