Naslednje leto bivalna enota VDC SAŠA

Velenje – Metna občina Velenje je ta teden s podjetjem Kograd IGEM podpisala pogodbo za gradnjo bivalne enote Varstveno-delovnega centra SAŠA. Dogovorili so se, da bo izvajalec dela začel že letos, prepotrebno obliko institucionalnega varstva na lokaciji ob Kidričevi cesti (kjer je trenutno športno igrišče) pa bodo tako lahko v uporabo predali predvidoma konec leta 2023. Objekt, v katerem je prostora za 12 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, je zasnovan v treh etažah, ima pa tudi pohodno teraso.

Ocenjena vrednost naložbe ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije znaša nekaj nad 1.308.000 evrov z DDV, Mestna občina Velenje pa bo prispevala višino stroška komunalnega prispevka in za potrebno zemljišče dala brezplačno stavbno pravico.