Nasilje v velenjskih družinah

Velenje, 11. december – Po podatkih službe za pomoč žrtvam nasilja v družini Centra za socialno delo Velenje so žrtve največkrat ženske in otroci. Statistika od leta 2008 kaže, da v povprečju obravnavajo 72 primerov nasilja v družini na leto, na mesec pa šest. V zadnjih letih je nasilje v porastu, sicer pa iz leta v leto niha in je letos v primerjavi z prejšnjim letom upadlo. Ob tem opozarjajo, da je veliko nasilja prikritega in zanj nikoli ne izvemo.