Naša zemlja na OŠ Šalek

Foto: Žiga Sivka

Kulturno-naravoslovno društvo Naša zemlja je prostovoljno, samostojno društvo skupine strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, med ustanovitelji je tudi ravnateljica Osnovne šole Šalek, Irena Poljanšek-Sivka. Osrednji program društva je negovanje, ohranjanje in razvijanje ustvarjalnega odnosa do našega ožjega in širšega okolja, do maternega jezika v domovini in zamejstvu, poudarjanje naravnih lepot in bogastva slovenske pokrajine ter spoštovanje literature, umetniške in etnološke kulturne dediščine. Od leta 2013 društvo razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj na izbrano temo. Že od samega začetka učenci Osnovne šole Šalek in njihovi mentorji sodelujemo s svojimi prispevki na natečaju in pripravimo zaključno prireditev s podelitvijo priznanj nagrajencem.

»Zemlja domača ni prazna beseda: del je mojega življenja, in če se mi vzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje,« je misel Ivana Tavčarja, ki je bila navdih za mlade ustvarjalce natečaja.

Na naslov društva je prispelo veliko različnih del mladih ustvarjalcev osnovnih in srednjih šol s področja cele naše domovine ter iz zamejstva. Prav zato so zaključne prireditve potekale v Trubarjevem tednu širom po Sloveniji, nagrajence Koroške in Savinjske regije pa smo gostili na Osnovni šoli Šalek.

Na zaključni prireditvi, ki je bila v ponedeljek, 6. junija 2016, smo podelili priznanja nagrajencem in mentorjem, ki so ustvarjali na temo Od zrna do kruha. Vsebine literarnih, likovnih in fotografskih del sodelujočih so bile izredno zanimive, raznolike, sporočilne, opozorilne in poučne. Likovne in fotografske prispevke smo razstavili v avli naše šole, literarna dela pa so v bogatem kulturnem programu zaključne prireditve brali nagrajenci sami.

»Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo …« Tako kot je kruh pomemben za življenje ljudi, tako je za nas Slovence pomembna domovina in ohranjanje slovenstva.

Učenci in učitelji Osnovne šole Šalek