Naročanje v ZD Velenje prehaja na registracijo v portalu IRIS

»Tudi v ZD Velenje uvajamo digitalizacijo in prve korake smo že naredili. Začeli bomo namreč uporabljati portal IRIS. To je rešitev, ki omogoča varen način komunikacije pacientov z ambulanto oziroma zdravstvenim osebjem. To v osnovi pomeni naročanje, komunikacijo z zdravnikom, naročanje napotnic, zdravil in podobno. Do portala lahko posameznik dostopa po registraciji,« pojasnjuje v. d. direktorja zavoda ZD Velenje in vodja enote za laboratorijsko medicino Maja Škerjanec.

Kako poteka registracija?

Pacienti se na portalu IRIS lahko registrirajo na dva načina. Prva pot je z uporabo digitalnega certifikata SIGEN-CA, SIGOV-Ca ali SI-PASS. Druga je z osebno identifikacijo v ambulanti, ko zdravstveni delavec/sodelavec posameznika doda v sistem. V tem primeru ob registraciji posameznik prejme dve kodi za registracijo, eno po elektronski pošti, drugo po SMS-u, ki veljata 24 ur in omogočata registracijo. Za vnos v sistem so v ambulanti nujni podatki: osebni podatki, mobilna telefonska številka in elektronski naslov. Tako registracijo že uporabljajo nekateri drugi zdravstveni domovi po Sloveniji, na primer ZD Ljubljana in ZD Koper.
»Če posameznik nima lastnega elektronskega naslova in mobilne številke, lahko za registracijo v portal pooblasti drugo osebo. V tem primeru postopek registracije opravi pooblaščena oseba, posameznik pa podpiše pooblastilo, kar je najpogosteje predvsem pri starejših in otrocih,« dodaja Maja Škerjanec. Če so otroci mlajši od 15 let, jim pooblastila ni treba podpisati, saj postopek registracije opravi starš oz. zakoniti skrbnik. V posameznih primerih morajo poleg postopka registracije zdravstveni delavci pooblastitelja ročno dodati. Če je otrok starejši od 15 let, je obvezno pooblastilo otroka z lastnoročnim podpisom. To velja, če bodo registracijo (njihov elektronski naslov in telefonska številka) prek portala IRIS opravili starši oz. zakoniti skrbniki.