Napredujemo lahko le z iskanjem kompromisov

Župan MO Velenje Peter Dermol je na Radiu Velenje odgovarjal na vprašanja poslušalcev, med katerimi je bilo v ospredju aktualno dogajanje na področju energetike in ogrevanja. Za naslednji županov obisk prvi četrtek v aprilu lahko pošljete vprašanja po sms-sporočilu na številko 031 26 26 26.

Karmelo zanima, kaj se bo zgodilo z gozdičkom, v katerem smo imeli trim stezo. Zdaj je popolnoma uničena.

»Neurje je na žalost na drevnini povzročilo kar nekaj škode; približno 1.600 kubičnih metrov gozda je bilo poškodovanega. Podobno je bilo tudi na območju Kožlja, tudi Sončni park in park pri gimnaziji sta utrpela škodo. Navedeni gozdiček je v državni lasti, z njim upravlja družba Slovenski državni gozdovi. Takoj po neurju so odšli na teren strokovnjaki, narejena je bila tudi analiza stanja, trenutno pa odstranjujejo nevarno drevje. Vesel sem, da je družba Slovenski državni gozdovi pristopila k projektu in Velenje določila kot eno izmed petih lokacij, na katerih bomo v začetku aprila posadili 750 dreves, ki bodo pretežno posajena ravno na tem območju. To je eden od projektov, v okviru katerega želimo sanirati škodo, ki jo je neurje povzročilo v lanskem letu. Drugi projekt, ki ga vodimo izključno v domeni MO Velenje, pa je dodatna posaditev dvesto dreves, predvsem na območjih, kjer je pustošilo neurje, to so park pri gimnaziji, Sončni park in enota Vrtca Velenje Tinkara.«

Tilen je zapisal, da se bodo v Škalsko jezero izlivale meteorne vode z bodoče hitre ceste, kar bo pomenilo večje koncentracije težkih kovina, ta voda pa kasneje pride tudi do Velenjske plaže. Zakaj te meteorne vode ne bodo priključene na kanalizacijski sistem?

»V občinski upravi so nas na to opozorili tudi posamezniki in smo apelirali na investitorja in izvajalca del, da temu izzivu posvetita dovolj strokovne pozornosti. Moj odgovor: v tem primeru gre najprej za prestavitev že obstoječe regionalne ceste in bo odvodnjavanje ostalo pravzaprav identično kot do zdaj. Objekta tako tretje razvojne osi kot regionalne ceste bosta imela vsak svoj oljni lovilec, zato naj ne bi prihajalo do onesnaževanja jezerskih vod. Meteorne vode se praviloma vedno odvajajo v naravne odvodnike, naj bodo to jarki ali potoki, nikoli pa v fekalno kanalizacijo, ker bi v primeru močnega deževja in močnih meteornih vod lahko prišlo do nepravilnega delovanja čistilne naprave. Investitor je za ta odsek pridobil vsa potrebna dovoljenja in je rešitev tako naravovarstveno kot tudi zakonsko usklajena, tako da ne bo vplivala na kakovost vode. Že pred leti smo na tem območju okoli jezera zgradili kanalizacijsko omrežje ravno zato, da se lahko umazane vode stekajo v kanalizacijo in ne neposredno v jezero.«

Več vprašanj in odgovorov v današnjem Našem času.