Namesto papirnatih elektronski recepti

2. novembra je praktično povsod po Sloveniji zaživel v okviru projekta eZdravje e-recept, ki nadomešča papirnate recepte z elektronskimi. Z novostjo želi ministrstvo za zdravje doseči večjo preglednost predpisovanja, izdajanja in uporabe zdravil. Poleg tehnološkega napredka je cilj posodobitve tudi varnejše predpisovanje zdravil.

Nekaj porodnih težav

Sabina Grm, direktorica javnega zavoda Lekarna Velenje je povedala, da je projekt e-recept v njihovih lekarniških enotah odvija skorajda nemoteno. »Nekaj porodnih težav je seveda še, predvsem s samim programom. Vsi se še učimo tako zdravniki kot farmacevti, saj novost terja svoj čas. Zato prosimo paciente tudi za veliko mero strpnosti. Naj pa ob tem povem, da se tu in tam še pojavljajo papirnati recepti. Tudi v tem primeru naj pacientov ne bo strah, saj bodo dobili želeno zdravilo.« V obeh primerih bodo morali v lekarni predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta namreč ostaja ključ za izdajo zdravil.

Grmova je prepričana, da so z uvedbo e-receptov pridobili zdravniki, farmacevti in pacienti. Slednji varnejše ter kakovostnejše predpisovanje in izdajo zdravil, postopek je poenostavljen, zmanjšanje nezaželenih učinkov jemanja zdravil. Ključna pridobitev za zdravnike je informacijska podpora pri predpisovanju zdravil, manj je administracije. Manj te bo tudi za farmacevte. Zdravila na obnovljivi recept bo lahko bolnik dvignil v katerikoli lekarni v državi, doslej jih je lahko dvignil le v tisti, kjer jih je dobil prvič.

Največje težave lahko nastopijo ob nedelovanju sistema zaradi izpada električnega toka, težav z internetno povezavo. »Imamo pa še eno težavo, ki je pri omenjeni novosti premalo poudarjena – zdravniki črpajo podatke iz centralne baze zdravil, ta pa ni urejena najbolje. V njej je namreč približno polovica zdravil, ki ji na trgu še ni.« Grmova je pritrdila informaciji, da nimajo vsi enakih programov. Obstajajo trije. Kljub temu je skrb za morebitno zlorabo podatkov – dodaja sogovornica – povsem odveč. Nadzor je bil povsod zagotovljen že pred uvedbo e-receptov. Beleženje poteka le preko on line sistema.

Varnejše predpisovanje zdravil

Zdravnik ima po vstopu v sistem e-recept na izbiro zdravila iz centralne baze zdravil. Pregleda lahko vsa pacientu predpisana in že izdana zdravila, ponovitev predpisa zdravil pa lahko hitro izbere iz seznama stalne terapije pacienta. Pred tem lahko preveri tudi nezaželeno delovanje med določenimi zdravili, ali enostavno preveri še ustreznost zdravil glede morebitnih kontraindikacij oziroma okoliščin, zaradi katerih jemanje zdravil ne bi bilo priporočljivo za bolnika, Sistem zdravniku omogoča še elektronski dostop do navodil za uporabo zdravila. Ko zdravnik podpiše obrazec z digitalnim potrdilom, recept avtomatsko potuje v centralni sistem. Zdravnik lahko shrani stalno terapijo za zdravila, ki jih bolnik redno jemlje ter v določenih primerih uredi predpisovanje zdravil na daljavo. Prav tako ima zdravnik možnost preko tega sistema preveriti, ali je pacient že prevzel zdravilo v lekarni. Ko bo vzpostavljen še spletni portal zvem.si, bo bolnik lahko doma sam pregledoval status vseh svojih elektronskih receptov, se tudi naročil na elektronsko obveščanje tri dni pred iztekom veljavnosti recepta in tako poskrbel za pravočasen prevzem zdravila v lekarni.

Država je za elektronsko rešitev, ki jo je izdelal konzorcij sedmih podjetij, odštela 2,1 milijona evrov. Vzdrževanje sistema, ki z decembrom prehaja na Nacionalni inštitut za javno zdravje, bo stal blizu 300 tisoč evrov na leto. Izdajanje elektronskih receptov za zdaj velja le na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, medtem ko je predpisovanje samo elektronskih receptov na sekundarni in terciarni ravni predvideno februarja prihodnje leto.