Naloga je pomladiti članstvo

Foto: staro.velenje.si

Vzdušje na Območni obrtni zbornici letos pozitivno, ker so končno zadihali po dveh letih omejitev zaradi korone, na drugi strani pa že tudi napeto, saj prihajajo za obrtnike in podjetnike težki časi. Težave se pojavljajo na svetovnem nivoju, zato so razmere težke za celotno gospodarstvo. Število članstva v zbornici že nekaj let ohranjajo na istem nivoju, saj so bili obrtniki v težki finančni situaciji in je to, da plačujejo še članarino zbornici, dodaten izdatek. Ohranjajo številko 300 članov; vedno ko se število zaradi naravnega odliva – upokojitve, zaprtja dejavnosti – zmanjša, pridejo mlajši člani, pove Maša Ipavic, sekretarka zbornice.

Trenutno je med člani več starejših obrtnikov. Kot pravi Maša Ipavic, na eni strani mlajši prevzemajo obrt od predhodnikov, a ni rečeno, da bodo tudi ostali člani zbornice, na drugi strani pa vsi starejši obrtniki nimajo zagotovila, da bodo njihovi nasledniki prevzeli obrt. Zato so si v zbornici zadali nalogo v prihodnjih letih pomladiti članstvo.

Kako je letos zbornica najbolj pomagala članom? »Letos je bilo zelo aktivno na področju gradbeništva. Več kot 60 odstotkov podjetij v treh občinah Šaleške doline je s tega področja. Letos se je iztekel rok za vpis vodij v imenik del. Veliko dela smo imeli pri razlaganju in pojasnjevanju o tem, kaj nov zakon za gradbince pomeni. V zadnjih mesecih pa je bila najbolj aktualna tematika cene električne energije.«

Na pragu novega leta si v zbornici želijo veliko pozitivne energije in »če že ne bo uspešno, si želimo, da bi ‘preživeli’ in bi obrtniki čim bolje delali v teh turbulentnih časih,« sklene Maša Ipavic.