Najbolj so se podražile počitnice

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je aprila znašala 9,4 odstotka, potem ko je bila marca 10,5-odstotna. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, je objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,5 odstotka, najbolj pa so se podražile cene počitniških paketov.

Za 15,8 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač so k letni inflaciji prispevale 2,7 odstotne točke. Podražitve električne energije za 33,5 odstotka so imele za 0,9 odstotne točke vpliva. Po 0,8 odstotne točke so dodale višje cene storitev in izdelkov v skupinah stanovanjska in gospodinjska oprema, tekoče vzdrževanje stanovanj (za 10,2 odstotka) ter rekreacija in kultura (za 7,5 odstotka).

Za 9,6 odstotka dražje storitve restavracij in hotelov so na inflacijo na letni ravni vplivale z 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še višje cene storitev in izdelkov v zdravstvu (za 10,1 odstotka) ter oblačil in obutve (za 8,3 odstotka). Po drugi strani so cenejši naftni derivati letno inflacijo ublažili za 0,4 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 17,5 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 4,9 odstotka.
Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 10,1 odstotka, cene storitev pa za 7,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12 odstotkov, poltrajno blago za 7,6 odstotka in trajno blago za 5,5 odstotka, je izračunal statistični urad, ki je spomnil, da je bila letna inflacija aprila lani 6,9-odstotna.

K mesečni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve počitniških paketov za 23,4 odstotka. Za 6,5 odstotka višje cene oblačil in obutve so dodale 0,4 odstotne točke.

Dražje kot prejšnji mesec, za 48 odstotkov, so bile tudi letalske vozovnice, mesečno inflacijo so zvišale za 0,1 odstotne točke. Prav toliko so prispevale za 17,5 odstotka višje cene najema garaž, parkirišč in osebnih vozil.

Po 0,1 odstotne točke so dodale še podražitve zobozdravstvenih storitev (za 7,5 odstotka), stanovanjskih najemnin (za 5,6 odstotka), oskrbe z vodo (za 5 odstotkov), nastanitvenih storitev (za 4,2 odstotka) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,7 odstotka).
Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo omilile nižje cene farmacevtskih proizvodov (za 4,8 odstotka), novih avtomobilov (za 1,5 odstotka) in naftnih derivatov – pri zadnjih so se tekoča goriva pocenila za 4 odstotke, goriva in maziva za osebna vozila pa za 0,3 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila aprila 9,2-odstotna. Mesečna rast cen je bila enoodstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 9,8 odstotka, cene storitev pa za 8 odstotkov. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 11,9 odstotka, poltrajno blago za 7,5 odstotka in trajno blago za 3,9 odstotka.