Najbolj nas k spremembam prisilijo višje cene

Svetnice in svetniki MO Velenje so na zadnji seji med drugim sprejeli Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje, s katerim se bodo v letu 2024 spremenile cene urnega parkiranja v coni A, cene abonmajev in letnih kart.

Razlog za to je seveda obremenjenost mestnega središča, predvsem modre cone A, s parkiranimi vozili za več ur. Zato so v občinski upravi ustanovili komisijo za mobilnost, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prometa. Komisija za razbremenitev parkirišč v coni A predlaga več ukrepov – dvig cene urnega parkiranja z 0,60 evra na 1 evro, uvedbo nove letne karte, ki bo poleg veljavnosti v coni A veljala tudi v conah B, C, D, E, G in H, stala bo 350 evrov. Cena letnih kart za preostale cone bo ostala 250 evrov.

Spremenila se bo tudi cena zlate letne karte, s katero lahko vozniki parkirajo v vseh garažnih hišah in vseh modrih conah, cena bo 450 evrov. V garažnih hišah Mercator (spodnja etaža) in Avtobusna postaja (prva etaža) bo znašala celodnevna parkirnina 4 evre, s tem da bo veljalo parkiranje za 24 ur od časa prihoda in ne več za tekoči dan do 24. ure. Dodana bo tudi možnost večdnevnega parkiranja.

Cene mesečnih kart bodo prilagojene glede na ceno letne karte v določeni coni. V vseh parkirnih conah se bo cena prvega abonmaja povišala z 12 na 15 evrov, cena drugega abonmaja pa s 45 na 55 evrov. Ukrepi oziroma cene bodo stopile v veljavo 1. januarja 2024.

S predlaganimi ukrepi želi mestna uprava predvsem zmanjšali število parkiranih avtomobilov zaposlenih v mestnem središču, ki zasedejo parkirno mesto osem ur ali več. Tako bi se ta parkirna mesta sprostila za obiskovalce, ki imajo v mestu kratkotrajne opravke. Več prostora bo lahko za ranljivejše skupine (otroke, osebe z oviranostmi, starejše, pešce, kolesarje ipd.).

Kot dodajajo na občini, so sredstva iz naslova parkirnin v celoti porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in čiščenja, električne energije, posodobitev parkomatov, zarise območij modrih con, urejanje pločnikov, kolesarskih poti in za druge ukrepe trajnostne mobilnosti.

K spremembam mobilnosti poleg višjih cen parkiranja lahko pripomorejo tudi promocije hoje in kolesarjenja, nižje cene parkiranja v garažnih hišah, brezplačni lokalni avtobusni prevoz Lokalc in brezplačna uporaba koles Bicy. V načrtu je tudi novost – souporaba vozil (carsharing), ki bo še spodbudila trajnostno mobilnost, razbremenila promet in pripomogla k čistejšemu zraku. Spremembe potovalnih navad so povezane tudi s podnebnimi cilji, h katerim se je MO Velenje zavezala s sodelovanjem v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest z namenom, da zagotovi kakovostno in prijetno bivalno okolje. Cene parkiranja, ki stopijo v veljavo v naslednjem letu, bodo v Velenju kljub spremembi zaradi dviga stroškov vzdrževanja med najnižjimi v primerjavi z drugimi mestnimi občinami.