Nadzorni svet ni ugotovil večjih pomanjkljivosti

Velenje – Nadzorni  odbor Sveta Mestne občine Velenje ni ugotovil večjih pomanjkljivosti pri poslovanju krajevnih skupnosti Šentilj in Šalek, Mestne četrti Desni breg, ter Festivala Velenje in Ljudske univerze. V program svojega dela si vsako leto zastavijo nekaj proračunskih uporabnikov. Vsako leto pa pregledajo uresničevanje proračunskih postavk občine. Predsednik Rok Gril je povedal, da so te vzorno vodene.