Nadomestilo za stavbno zemljišče ostaja enako

Velenje – Svet Mestne občine Velenje je sprejel sklep o nerevalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).  To pomeni za 123.788 evrov manjši obračun NUSZ za občino, hkrati pa je ta znesek prispevek občine za razbremenitev gospodarskih družb in gospodinjstev.

Veljaven odlok o izračunu nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč določa, da se vrednost točke za izračun nadomestila revalorizira vsako leto s stopnjo inflacije, če se ta v primerjavi s preteklim letom poveča za več kot 1 %. Zadnja napoved inflacije, ki jo meri Urad za makroekonomske analize in razvoj, znaša 1,4 % za 2021, za prihodnje leto pa urad napoveduje še višjo inflacijo, iz česar je možno sklepati, da bo sledil dvig cen na vseh področjih. Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije je bilo že v letu 2020 vloženih več vlog za odložitev plačila nadomestila.