Nadomestilo stavbnega zemljišča povzročilo nemir

Šmartno ob Paki – Uprava občine Šmartno ob Paki je gospodinjstvom poslala obvestila o informativnem izračunu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za letos.  Ta je povzročil med občani nemalo razprav in vroče krvi. Najpogosteje so izražali dva očitka, in sicer da je naziv nadomestila za odmero stavbnega zemljišča zavajujoč, drugi očitek pa je, da ni dovolj pojasnjeno, kaj sodi pod tlorisno površino stavbe, ki je podlaga za obračun. Z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča bo po zagotovilih občinske uprave neto učinek posodobitve podatkov površin individualnih gradenj za leto 2016 blizu pet tisoč evrov. Kot še poudarjajo, so k noveliranju baz podatkov  pristopili predvsem zaradi pravilnosti obračuna nadomestila in enakopravne obravnave vseh lastnikov nepremičnin in ne zaradi finančnih učinkov. Nezazidana stavbna zemljišča trenutno še niso obdavčena.