Nadaljevanje gradnje kanalizacije

Šmartno ob Paki – Po več mesecih je usoda projekta Odvajanje komunalnih voda z območja Letuš – levi breg z vakuumsko postajo, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, končno znana. Občina Šmartno ob Paki je namreč z ministrstvom za naravne vire in prostor, ki na državni ravni opravlja naloge v okviru načrta, prejšnji teden podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«.

Po zagotovilih šmarške občinske uprave je to zelena luč za nadaljevanje postopkov za gradnjo kanalizacije na območju letuškega levega brega. To je pod vprašaj julija lani najprej postavil odstop Občine Braslovče od skupnega projekta, potem pa še spremenjene razmere zaradi lanskih avgustovskih poplav, ki so najbolj prizadele ravno ta del Občine Šmartno ob Paki. Ker je kar nekaj stanovanjskih objektov z območja Rečice ob Paki in Letuša zaradi zagotavljanja poplavne varnosti predvidenih za odstranitev, njihovi prebivalci pa se bodo morali preseliti, je bilo treba projekt temu seveda prilagoditi. Poiskati je bilo treba tudi drugo lokacijo za umestitev vakuumske postaje, saj prej predvidena zaradi novih standardov in ukrepov protipoplavne zaščite ni več ustrezna.

Vrednost celotnega projekta je več kot 3,5 milijona evrov, ministrstvo pa ga bo sofinanciralo v višini milijona evrov. Projekt mora biti v celoti zaključen do konca aprila 2026.