Nadaljevali bodo sejo

Foto: Pixabay

Velenje – Danes se bo nadaljevala včeraj začeta dopisna seja sveta Mestne občine Velenje, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog o spremembah sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 in predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje.