Nabor aktualnih naložb vreden 3 milijone evrov

Šoštanj, 5. avgusta – V Šoštanju kljub visokim temperaturam, ki jih je prineslo letošnje poletje, ne sedijo v senci, ampak delajo. Skupna vrednost vseh naložb, tistih, ki tečejo ta čas ali pa jih bodo začeli v teh dneh, znaša slabe 3 milijone evrov.

Podžupan Viki Drev jih našteva: »Poteka obnova Trga svobode, začenja se gradnja Tržnice, pričakujemo začetek postavitve Tresmirjevega športnega parka, veliko si prizadevamo tudi za izboljšanje cestne infrastrukture, v tem času na krajevnih cestah v Skornem, Ravnah in Zavodnjah.«

Letos, večinoma čez poletje, bodo uredili sedem plazov, ki so jih sprožila lanska neurja. Ta dela jih bodo stala zajetnih 900.000 evrov. »Pohvalno je, da nam bo pri tem država priskočila na pomoč s 630.000 evri. To pomeni, da bo izvedbo ureditve vseh sedmih plazov, ki niso majhni, financira država, davek, nadzor in dokumentacijo pa bo plačala Občina Šoštanj.«

Veliko v zadnjem obdobju delajo tudi za odpravljanje poplavne ogroženosti občine, ki je, kot se je kazalo zadnja leta, zelo velika. »Trenutno delamo v zgornjem delu Raven na vodotoku Bečovnica in v Metlečah, ker je težave povzročal isti vodotok. Z ukrepi, ki so predvideni, bomo skušali v morebitnih prihodnjih poplavah onemogočiti izliv vodotoka proti mestnem jedru Šoštanja, kot se je zgodilo nazadnje. Gotovo se boste spomnili nove telovadnice šoštanjske osnovne šole, ki je bila poplavljena z metrom in pol vode.«

Pripravljajo pa se tudi za naprej. Kot je znano, bodo v Šoštanju ceste obnavljali in vzdrževali v javno-zasebnem partnerstvu. Pravno podlago za objavo razpisa za koncesijo imajo, občinski svet je potrdil tudi investicijski program. Že ta petek (14. avgusta) naj bi objavili razpis za izbor usposobljenosti ponudnikov. »To bo prvi krog. V drugem bomo preverjali ceno in opremo ponudnikov in na koncu izbrali tistega, ki bo za dobo 15 let opravljal ta dela.«
Pripravljajo še nekaj manjših projektov, predvsem sanacij mostov. Obnove cest v krajevnih skupnostih pa bodo nadaljevali v drugi polovici leta. Načrtovana dela na teh cestah so v manjšem zaostanku, ker Krajevne skupnosti Občine Šoštanj še nimajo podpisanega sporazuma s Termoelektrarno Šoštanj. Ta sredstva pa predstavljajo bistveni vir za naložbe v krajevnih skupnostih.