Na vodovodu v Ljubiji za 6 milijonov evrov škode

Na 7. redni seji so svetniki Občine Šoštanj med devetimi točkami dnevnega reda poslušali poročilo Komunalnega podjetja Velenje o poslovanju podjetja v letu 2022 in letos, sprejeli Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Šoštanj, s katerim želijo zagotoviti čim večjo varnost najranljivejših skupin v prometu, ter sprejeli še Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev ter veteranskih in borčevskih organizacij, s čimer Občina Šoštanj tudi na tem področju uvaja sistemsko financiranje.

Komunalno podjetje ima veliko izgubo

Poslovanje KPV je na seji predstavil direktor mag. Gašper Škarja. Leto 2022 je KPV zaključilo z izgubo v višini 1,275 milijona evrov. Vzroki so predvsem višji stroški toplotne in električne energije, ki jih niso prevalili na uporabnike. »Enako se nam je zgodilo letos, ko smo sicer 1. februarja povišali ceno toplotne oskrbe, a je vlada RS z uredbo za gospodinjstva ta dvig preprečila. To nam je v mesecih od februarja do aprila prineslo še 1,5 milijona evrov izgube,« je povedal Škarja.Nadejajo se, da bodo po sprejetju uredbe vlade RS za nadomestilo distributerjem toplote ta znesek dobili povrnjen. Vlogo so na Agencijo za energijo oddali septembra.

Nekaj številk je k povečanju izgube prispevala tudi škoda, ki so jo na komunalni infrastrukturi in objektih naredile poplave. »Največ škode je nastalo na zajetju in vodovodu našega največjega vodnega zajetja v Ljubiji. Ocenjujemo jo na 6 milijonov evrov, skupaj z drugo škodo pa je ta znesek še pol milijona evrov višji. Deloma bo škodo pokrila zavarovalnica, večji del pa bo strošek občin, ki so lastnice infrastrukture. Vsekakor pa računamo, da bo država, kot je bilo obljubljeno, pokrila te stroške, saj gre za nujno oskrbo s pitno vodo za celotno Šaleško dolino,« je povedal Škarja.

Kljub temu da zajetje Ljubija prispeva polovico vode za Šaleško dolino, pa v njej pomanjkanja pitne vode ni bilo čutiti.