Na UE Velenje beležijo povečano število vlog

Velenje – V 1. polletju na Upravni enoti Velenje beležijo povečano število vlog. Na oddelku za upravne notranje zadeve so v prvem polletju prejeli blizi 11.400 vlog, rešili so jih 10.350, kar pomeni, da so že dosegli 57 odstotkov načrtovanega števila vlog v poslovnem načrtu za letošnje leto. Število prejetih vlog narašča iz leta v leto. V primerjavi s preteklim polletjem so letos prejeli približno za tisoč več novih vlog. Ugotavljajo, da je največji porast vlog na področju tujcev in državljanstev. Samo letos so prejeli na področju tujcev 1.740 vlog, kar je za 38 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Razlog za to vidijo predvsem v lažjem zaposlovanju državljanov BIH, kar je posledica Sporazuma med Republiko Slovenijo in BIH o zaposlovanju državljanov BIH v Republiki Sloveniji. Tudi v bodoče pričakujejo na področju migracij porast števila vlog, saj je konec junija stopil v veljavo Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji. Na področju državljanstev pa se je število novih prošenj v primerjavi s preteklimi leti močno povečalo. V prejšnjih letih so letno obravnavali od 40 do 50 prošenj, v letošnjem letu pa v prvi polovici leta že 35.