Na seznamu 70 čakajočih

Šoštanj – Občina Šoštanj ima v lasti 130 stanovanj. Glede na število prošenj, ki jih prejme na razpisu vsako leto, precej premalo. Na seznamu čakajočih je v tem trenutku 70 prosilcev. Šest od teh jih bo predvidoma maja letos prejelo ključe stanovanj, ki jih bo lokalna skupnost uredili v prostorih bivšega vrtca Lučka.