Na seji obravnavali tudi dvig cene v vrtcu

Šoštanj – Včeraj so se na 21. redni seji zbrali svetnice in svetniki Občine Šoštanj. Obravnavali so deset točk dnevnega reda, ena od njih je bila tudi seznanitev svetnikov z Osnutkom Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec je povedala, da so v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in izvajalcem Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete pripravil Strategijo razvoja, ki temelji na prepoznanih prednostih, ki najbolje opisujejo destinacijo oz. obe mesti ter predstavljajo temelj za vizijo razvoja turizma. Ključni cilji so, postati prva izbira za družine, ki si želijo aktivnega oddiha v naravi, razvoj prepoznavne znamke in prepoznane prireditve za družine.

Prednosti so predvsem v naravnih danostih, prebivalstvu, kulturni dediščini in prestrukturiranju. Ena od morda najbolj perečih točk dnevnega reda včerajšnje seje pa je bila dvig cene programov v Vrtcu Šoštanj. Višja cena za devet odstotkov je posledica porasta cen energentov, pa tudi zvišanja plač ter zvišanja cen hrane in nekaterih drugih storitev, je pojasnila ravnateljica vrtca mag. Milena Brusnjak. Svetniki so potrdili predlog zvišanje cene vrtca. Poleg omenjenih pa soobravnavali še nekaj točk dnevnega reda. Med drugim so govorili tudi o programu dela Občine Šoštanj za letošnje leto, posebno točko pa so namenili tudi Kajuhovemu letu, saj letos obeležujemo 100-letnico rojstva tega pomembnega šoštanjskega rojaka, pesnika in človekoljuba.