Na Premogovniku še vedno izguba, a jo že zmanjšujejo

Čeprav so na Premogovniku garali vse leto, nakopičenih težav niso mogli odpraviti in bodo leto sklenili v rdečih številkah, ki so jih tudi načrtovali. Je pa vsekakor spodbudno, da izgubo zmanjšujejo in ustvarjajo pogoje, da bi lahko že prihajajoče leto sklenili tam okoli ničle. O tem sem se pogovarjala s predsednikom uprave mag. Ludvikom Golobom.

Za letošnje leto si je Premogovnik Velenje zadal zahteven program poslovnega in finančnega prestrukturiranja. So rezultati njegovega izvajanja že vidni?

»Takoj na začetku leta je bil med socialnimi partnerji in upravo Premogovnika Velenje podpisan socialni sporazum, ki je del stroškovne racionalizacije Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja in je bil med drugim tudi osnova za uspešno izvedeno dokapitalizacijo Premogovnika Velenje. Učinki prihrankov z naslova socialnega sporazuma so izjemnega pomena, kar pozitivno vpliva tudi na urejanje odnosov do različnih deležnikov, kot so kreditodajalci, lastniki in drugi upniki v procesih finančnega in poslovnega prestrukturiranja.«

Celoten pogovor si preberite v Našem času, ki izide 30. decembra.

Vprašali smo še:

  • Kaj pravzaprav sploh zajema poslovno prestrukturiranje?
  • Kako poteka dezinvestiranje, ste kaj od načrtovanega že prodali?
  • V načrtih ste si zastavili, da boste nakopičeno izgubo »sanirali« do leta 2017. Boste letošnji plan na tem področju izpolnili?
  • Na odkopih premoga ste se srečevali s precejšnjimi težavami? Ste jih že odpravili in kako bo to vplivalo na uresničevanje zadanega proizvodnega načrta?
  • Ste na Premogovniku izplačali regres in božičnico?