Na Podgorski cesti v Pesju začenjajo z obnovo vodovoda in kanalizacije

V drugi polovici meseca oktobra bodo v Krajevni skupnosti Pesje nadaljevali z obnovo vodovoda in kanalizacije. Na Podgorski cesti je predvidena obnova kanalizacije za komunalno odpadno vodo, odpadne padavinske vode ter obnova vodovodnega omrežja v skupni dolžini cca 360 metrov. Tudi s takšnimi investicijami krajanom izboljšujejo življenjske pogoje, zagotavljajo kakovostno in zanesljivo oskrbo z vodo ter zmanjšujejo izgube vode.

Do konca meseca novembra je v Pesju predvidena obnova kanalizacije za komunalno odpadno vodo s prevezavami v dolžini 145 metrov, izgradnja kanalizacije za odpadne padavinske vode v dolžini 147 metrov ter obnova vodovodnega omrežja v dolžini 66 metrov. Z deli bodo začeli pri trgovini Mercator in nadaljevali po Podgorski cesti. Vrednost del znaša 112.986,77 evra brez DDV. Zaradi obnove vodovoda in kanalizacije bo na Podgorski cesti moten promet.

Letos maja so odprli obnovljeno Toledovo cesto, prav tako v Krajevni skupnosti Pesje. V sklopu investicije so obnovili vodovodno omrežje z duktilnimi cevmi v skupni dolžini 664 metrov, kanalizacijo za komunalno odpadno vodo v dolžini 672 metrov, kanalizacijske odcepe za priključke v dolžini 85 metrov, kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo v skupni dolžini 418 metrov ter kanalizacijske odcepe za priključke v dolžini 71 metrov.