Na podeželje prihaja boljša internetna povezava

Velenje, 7. novembra – V oktobru so se v Sloveniji pričela gradbena dela pri razvoju novega, približno 1.600 km dolgega, optičnega omrežja, s katerim bo 52.000 gospodinjstev končno dobilo možnost priklopa na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo. To je nadaljevalna faza 160 milijonov evrov vredne naložbe, ki bo potekala v prihodnjih letih, njen cilj pa je s širokopasovnim omrežjem opremiti približno 190.000 gospodinjstev, kmetij in gospodarskih subjektov na slovenskem podeželju.

Gre za projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia, d. o. o., in je načrtovan za zagotavljanje ultrahitre širokopasovne optične infrastrukture vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji. Gre za prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

Optični priključek omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno delovanje pametnih storitev, kot so internet, nalaganje vsebin, igranje iger, gledanje televizije ali poslušanje glasbe. Gradnja optične infrastrukture na podeželskih območjih Slovenije bo potekala postopoma, po posameznih območjih in v različnih časovnih obdobjih.

Izplača se pristopiti

Gradnja optičnega omrežja v primestnih krajevnih skupnostih MO Velenje se prihodnji teden začne v Krajevni skupnosti Podkraju pri Velenju. Da bi krajanom predstavili projekt in bi lahko »oddali« svoj interes za priključitev, so v KS Podkraj sklicali zbor krajanov, na katerem jim je predstavnik gradbenega podjetja GPO iz Brezovice pri Ljubljani Damjan Logar predstavil projekt in povedal nekaj pomembnih podatkov: »RUNE je odprto optično omrežje, kar pomeni, da lahko stranka izbere kateregakoli operaterja in ne glede na to, pri katerem operaterju ima pogodbo trenutno. Priključek ima za vse uporabnike enako ceno ne glede na razdaljo in je 150 evrov. Operaterji pa so se obvezali, da pokrijejo ta strošek priklopa.«

Prihodnji teden bodo pričeli z gradbenimi deli za primarni vod omrežja, hkrati pa bodo glede na interes, ki so ga izkazali krajani, že začeli tudi z deli na sekundarnem vodu, torej s kopanjem jarkov za polaganje kablov do posameznih hiš. Ker je KS Podkraj precej asfaltirana, bodo jarke kopali po asfaltu ob robu cestišča, kar bo pomenilo nekaj ovir pri prometu, a ne zapor, saj bodo cesto sproti urejali v prvotno stanje. V KS Podkraj bo izvajalec imel centralo, tudi do osem ekip gradbincev pa bo delalo v več krajevnih skupnostih hkrati; naslednja je na vrsti KS Kavče. V KS Podkraj naj bi imeli prve priključke že letos.

Pomemben je še podatek, da priključitev k temu projektu ni obvezna, je prostovoljna, a je priklop v tej fazi praktično brezplačen; če se bo posameznik odločil kasneje, ko bo projekt zaključen, bo cena bistveno večja, tudi dva tisoč evrov. Zato je Damjan Logar krajanom v razmislek poudaril, da je smiselno priključiti tudi hiše, kjer morda starejši stanovalci ne uporabljajo internetne povezave, a je s priklopom nanjo vrednost hiše večja, prav tako bodo morda v hiši kasneje stanovali mlajši. Smiselno je pripeljati vod tudi do parcele, na kateri je načrtovana gradnja.