Na mednarodni izmenjavi več kot 380 dijakov

Šolski center Velenje v državi in tudi izven njenih meja prepoznaven po sodelovanje dijakov in profesorjev v mednarodnih projektih. Samo v zadnjih petih letih je neposredno sodelovalo v njih, na različnih projektnih srečanjih, na mednarodni mobilnosti ali na izmenjavah šol 386 dijakov vseh šol centra in približno 10 do 15 odstotkov vseh učiteljev. V tem šolskem letu med drugim sodeluje 17 velenjskih gimnazijcev kot predstavnikov Slovenije v projektu Stem. Osnovni namen projekta je z raziskavami in eksperimenti pridobiti dodatna znanja o obnovljivih virih energije na osnovi medpredmetnega interdisciplinarnega povezovanja ved ter metod reševanja praktičnih težav.