Na leto investicij za blizu 750 tisočakov

V občini Šmartno ob Paki imajo za izvedbo razvojnih programov v letošnjem proračunu zagotovljenih blizu 750 tisoč evrov, predvideli pa so jih za vlaganja na področju komunalne, cestne ter urbane infrastrukture. Med drugim načrtujejo ureditev dela kanalizacije v Rečici ob Paki ter v Gavcah, večja cestna projekta sta obnova železniškega prehoda v Paški vasi ter mostu v Rečici ob Paki, približno 100 tisoč evrov bodo namenili za obnovo nekaterih občinskih cest. Na področju urbane infrastrukture med drugim snujejo zametek kampa ter obnovo strehe spomeniško zaščitenega objekta Baronija.