Na jesenski maturi delno uspešni

V septembru je potekal jesenski rok mature, ki se ga udeležijo dijaki, ki jim je bodisi ostal kakšen izpit iz spomladanskega roka mature bodisi spomladi še niso pridobili pogojev za pristop k maturi, pa tudi tisti, ki se po prekinjenem šolanju pred leti odločijo šolanje dokončati.
Kot je povedal direktor ŠCV Janko Pogorelčnik, je letos k splošni maturi pristopilo 26 dijakov, od tega 17, ki so opravljali maturo v celoti ali delno, 9 pa jih je opravljalo peti predmet mature. »V prvem primeru je bilo uspešnih 5, v drugem pa nobeden, zato je bistveno večja uspešnost, če se celotna matura opravi v junijskem roku,« je poudaril Pogorelčnik.
Poklicno maturo je jeseni opravljalo 44 dijakov na treh strokovnih šolah centra, od katerih je bilo delno ali v celoti 28 uspešnih. Zaključni izpit je opravljalo 15 dijakov in 12 je bilo uspešnih.
»To so v splošnem pričakovani rezultati, upam pa, da so dijaki in dijakinje zadovoljni s tem, kar so naredili. Tisti, ki jim še karkoli manjka, so vendarle bližje končnemu rezultatu. Izkušnje kažejo, da so na zaključkih šolanja bistveno uspešnejši tisti, ki so v rednem izobraževalnem procesu. Že rednim dijakom se pozna, ko od konca pouka do jesenskega opravljanja mature mineta dva meseca, še težje pa se je dobro pripraviti na maturo ali zaključni izpit tistim, ki so izven šolskega sistema leto, dve ali več.«