Na čelu HSE Tomaž Štokelj

Ljubljana, 7. novembra – Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) je za novega generalnega direktorja krovnega podjetja skupine HSE imenoval Tomaža Štoklja, ki je nazadnje opravljal naloge direktorja strateškega upravljanja portfeljev v družbi Gen-I. Štiriletni mandat je začel v torek. »Skupina HSE mora postati nosilec zelenega prehoda,« je ob imenovanju zapisal Štokelj, ki bo na položaju nasledil Viktorja Vračarja. Ta je v torek prevzel vodenje Termoelektrarne Šoštanj.