Muzej z novim delovnim časom

1. novembra (v petek) bodo muzej na Velenjskem gradu, Hiša mineralov v Starem Velenju ter Muzej usnjarstva na Slovenskem zaprti.
2. novembra pa Muzej Velenje prehaja na zimski odpiralni čas. Ta velja od 2. novembra letos do 31. marca prihodnje leto. V tem času si bo muzej na Velenjskem gradu in Muzej usnjarstva na Slovenskem mogoče ogledati vsak dan razen ob ponedeljkih med 10. in 17. uro, Hišo mineralov pa med 13. in 17. uro.

Na Velenjskega gradu si je med drugim trenutno možno ogledati razstavo »Med romaniko in barokom«, katere del so tudi rekonstrukcije in originalni predmeti, ki pričajo o reformaciji in luteranskem gibanju v Šaleški dolini 16. stoletja.