Moška ogovarjala osnovnošolca

Simbolična fotografija (Foto: policija.si)

Na Koroškem in tudi drugje po Sloveniji se je zaradi prijave primera, ko sta dva starejša moška, v ponedeljek iz modrega kombija, pred II. Osnovno šolo v Slovenj Gradcu, nagovorila učenca in mu ponudila čokolado, pojavilo določeno nelagodje med otroci, starši, starimi starši, učitelji. Slovenjegraški policisti v omenjenem primeru doslej niso ugotovili elementov prekrška ali kaznivega dejanja, z zbiranjem obvestil pa nadaljujejo.

Policisti zatrjujejo, da vedno preverijo vsa obvestila in informacije, ki se nanašajo na tako imenovano ogovarjanje otrok oziroma domnevne ugrabitve. Statističnih podatkov o tovrstnih prijavah posebej ne vodijo, saj so preredke. Do sedaj se v nobenem izmed primerov ni izkazalo, da bi šlo za sum
kaznivega dejanja. Nasprotno, v nekaj primerih je bilo ugotovljeno, da so se otroci ob zaradi predhodnih opozoril v šolah in doma prestrašili in zbežali, ne da bi jih k temu spodbudilo kakršnokoli ravnanje voznika ali potnikov v vozilu.

Otroke je pomembno osveščati o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. Potrebno jim je pojasniti, kaj na naredijo, kam se naj zatečejo v nevarni situaciji, kajti komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je potrebno učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe še kako mamljive. Varnost je ena izmed dobrin o katerih moramo otroke učiti in usmerjati ves čas, ne la takrat ko smo pod vtisom medijskih ali drugih objav o posameznih dogodkih. Pogovor mora biti sproščajoč in naravnan v smeri pravilnega reagiranja v primerih, ko se otrok počuti ogroženega.

Seveda pa je pomembno, da je policija o vsakem takem primeru obveščena takoj, da stečejo postopki za zaščito otrok ne glede nato ali se kasneje izkaže, da je do dogodka prišlo ali ne.