Mojca za starejše, Najdihojca za male

Velenje – Vrtec Velenje je drugi največji vrtec v Sloveniji, saj ga trenutno obiskuje kar 1400 otrok, razporejenih v 79 oddelkov. Je tudi eden redkih vrtcev, kjer nikoli ni bilo dolgih čakalnih dob za sprejem otrok vanj. Z novim letom bo enota Vrtca velenje postala obnovljena Vila Mojca, ki bo že  bo 18 lokacija Vrtca Velenje. Nova enota bo spadala pod okrilje organizacijske enote Najdihojca, ki je v njeni neposredni bližini. V januarju bodo v prenovljene prostore preselili tri oddelke, v katerih je 80 otrok. S tem bodo v Najdihojci dobili prostor za jaslične oddelke, zato bodo lahko vanje vključili tudi vse novo vpisane otroke strašev, ki se jim je pred kratkim iztekel porodniški dopust.