Modre cone spet vroče

Velik del mesta Velenje ima že nekaj let modre cone, ki so na začetku povzročale precej jeze, potem pa je praksa pokazala, da je to vendar dobra rešitev, saj je zaradi njih v mestu na področju parkiranja neprimerno večji red kot prej. Zelo pogosto se zdaj dogaja, da stanovalci obrobnih območij sami predlagajo, da bi modre cone uvedli tudi pri njih. Na vseh območjih modrih con imajo stanovalci pravico do letnega parkirnega abonmaja, ki jih stane zgolj 8 evrov (za celo leto) in še do enega abonmaja, za katerega pa morajo odšteti 30 evrov. Če imajo še tretji avto, se morajo znajti sami, kje ga bodo parkirali.

Zdaj je Mestna občina Velenje uvedla modre cone tudi na Gorici in po besedah župana Bojana Kontiča, to ukrep znova spremlja burna in pogosto neprijazna razprava, čeprav na drugi strani ugotavljajo, da je praksa s parkiranjem enaka kot v centru mesta. Naenkrat je več reda in tudi več praznih parkirnih prostorov. V celoti bodo modre cone na tem območju uveljavili z novim letom, med tem, ko bodo z njimi v garažnih hišah (Mercator in Gorica) še počakali, verjetno do pomladi. Ni pa znano, kako bo v prihodnje s parkiranjem v garažni hiši nad avtobusno postajo, katere lastnik ni občina. Z lastnikom se bodo skušali dogovoriti za primerno rešitev.

V režimu parkiranja pa bo še ena novost, zlata parkirna kartica, za katero bo treba odšteti 350 evrov letno, z njo bo mogoče parkirati na celotnem območju velenjskih modrih con. Se pa že nekaj časa ubadajo tudi z bodočo organiziranostjo parkiranja, ker sedanja ureditev presega možnosti občinskih strokovnih služb. Župan Bojan Kontič predlaga, da skrb zanje predajo Komunalnemu podjetju Velenje, ki pa ga bo potrebno doregistrirati. Odločitev o tem bodo še na letošnjih sejah sprejemali vsi trije sveti šaleških občin. »Ob tem bomo vztrajali, da se s parkirninami pokrivajo stroški upravljanja in vzdrževanja, saj na ta račun nihče nima namena ustvarjati kakršnegakoli dobička.«