MO Velenje bo tožila TEŠ

Vodstvo Mestne občine Velenje se je odločilo, da odškodnino, za katero so leta 2015 podpisali s Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom Slovenske elektrarne tripartitno pogodbo, za leto 2016 pa je niso prejeli, izterjajo s tožbo preko sodišča. Za to so pooblastili odvetniško družbo Verstovšek. »Upam, da bo sodišče v najkrajšem možnem času odločilo nam v korist. Prepričani smo, da je naše stališče utemeljeno, in da nam odškodnina za grobe posege energetskih objektov v naš prostor tudi pripada,« pravi župan Bojan Kontič, ki vedno znova poudarja, da to področje v Slovenji ni enakopravno urejeno, saj si je denimo Posavje uspelo z zakonom zagotoviti bistveno višje odškodnine, kot so te, o katerih se pogovarjajo v Šaleški dolini, pa še te niso pokrite. Od HSE torej zahtevajo enakovrednejšo obravnavo, še zlasti, ker daje to področje Sloveniji tretjino potrebne energije.