Mlinček – nova enota vrtca v Vinski Gori

Velenje – V začetku tedna je odprla vrata nova enota Vrtca Velenje v Vinski Gori. V njej bo prostora za 114 otrok. V enoti, ki so jo poimenovali Mlinček, bo šest oddelkov od tega bodo trije oddelki za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in trije oddelki za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek). Mestna občina Velenje je vrtec zgradila na podlagi koncesijske pogodbe s podjetjem Esotech, d. d., za obdobje 15 let (do oktobra 2033). Trenutno je v enoto Mlinček vpisanih 79 otrok v petih oddelkih, od tega dva oddelka prvega starostnega obdobja, dva oddelka drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek.

Vrednost naložbe je 2.806.220,09 evra (z DDV), predvidena ocena višine nadomestila za uporabo prostorov, v katero je zajeta izgradnja objekta in 14 let uporabnine, je 4.032.779,10 evra (z DDV).

Izvedba projekta je bila zastavljena v obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-vzdržuj-prenesi v last koncedenta). To pomeni, da je investicijo financiral zasebni partner podjetje Esotech, d. d., ki je izvedel dela ter bo izvedel vzdrževanje in upravljanje predmetne infrastrukture. Mestna občina Velenje kot javni partner pa se zavezuje k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju. Po izteku koncesijskega obdobja oktobra 2033 bo Mestna občina Velenje postala lastnica celotnega objekta.