Mladi si želijo trajnostne mobilnosti in boljšega javnega prevoza

Za mlade je pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije še vedno pomembna, ob tem pa si vseeno želijo trajnostne mobilnosti in boljšega javnega prevoza, kaže mednarodna raziskava avtomobilistične zveze FIA. Tudi v Sloveniji po izkušnjah Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) zanimanje za opravljanje vozniškega izpita ne upada, temveč celo narašča. Mednarodna avtomobilistična zveza FIA, katere članica je AMZS, je objavila rezultate prve mednarodne raziskave na temo mladi in mobilnost, v kateri je sodelovalo 9.000 mladih, starih med 16 in 25 let, iz Argentine, Avstralije, Indije, Kenije, Kitajske, Mehike, Nemčije, Španije in ZDA.

Mladi iz Slovenije v raziskavo sicer niso bili vključeni, so pa sodelovali njihovi vrstniki iz Nemčije in Španije, zato AMZS ocenjuje, da lahko mednarodni rezultati, ob upoštevanju posebnosti slovenske mobilnosti, nakazujejo smernice, kako o mobilnosti razmišljajo mladi pri nas.
»Za nas še zanimivejša ali morda celo malce presenetljiva je ugotovitev, da imajo mladi (še vedno) čustven odnos do lastništva avtomobila. V preteklosti smo, zlasti za tujino, mnogokrat zasledili trditve, da naj mladih avtomobili ne bi več zanimali. Ta raziskava pa je, sicer z nekaj razlikami med državami, jasno pokazala, da mladi pridobitev lastniškega avta še vedno dojemajo kot pomembno življenjsko prelomnico,« je rezultate FIA raziskave komentiral Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS. S trditvijo, da je pridobitev lastniškega avtomobila pomemben življenjski korak, se strinja 56 odstotkov vprašanih, 54 odstotkov meni, da si z avtom »razširijo svoj dom«, kar 40 odstotkov pa se jih strinja s trditvijo, da je avto nujnost.