Mlade velenjske talente vabijo k sodelovanju

Velenje – MOV Velenje vabi mlade talente, da predstavijo svoj talent lokalni skupnosti in širše. Iskanje talentov poteka v okviru projekta Talent Magnet, ki je sofinanciran s strani EU iz programa Podonavje in obravnava velike družbene izzive, ki jih povzroča izseljevanje izobraženih mladih ljudi, predvsem iz manjših in srednje velikih mest v Podonavju (beg možganov). Velenje bo kot eno izmed osemnajstih evropskih mest v projektu razvilo modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri zadržanju in privabljanju talentov ter ohranjanju mednarodnih izkušenj in znanja v lokalnem okolju. V ospredje projekta Talent Magnet so postavljeni mladi Velenjčani stari 18–35 let, z vedoželjno osebnostjo. MOV Velenje zato mlade Velenjčanke in Velenjčane vabi, da se predstavijo in se s svojimi talenti in spretnostmi vključijo v mrežo talentov z mednarodno razsežnostjo. Vsi, ki se bodo odzvali vabilu, bodo povabljeni v TalentMagnet klub, kjer bodo lahko soustvarjali mladim prijazno mesto. Na elektronski naslov talentmagnet@velenje.si morate posredovati kratko predstavitev in dodati fotografijo ali dve. Več podatkov na občinski spletni strani.