Ministrstvo s spodbudami za zaposlitev mladih

Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo delodajalcem k zaposlitvi mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili udejstvovanje v inovativnih projektih. Za programe je v letih od 2019 do 2021 namenjenih 1.187 milijonov evrov, povabilo pa je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do konca letošnjega leta.