Ministrstvo nadaljuje z nadaljnjimi ukrepi

Velenje, 22. februar 2017 – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je danes dopoldan prejel odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica na včerajšnji poziv, naj ne podpisuje najemne pogodbe za prostore na Cesti Simona Blatnika v Velenju.

Državni sekretar župana obvešča, da je ministrstvo za notranje zadeve vedno pripravljeno na dialog z lokalnimi skupnostmi in tudi za pravočasno obveščanje o vseh aktivnostih, ki so načrtovane v določeni lokalni skupnosti. Sporoča tudi, da bodo kmalu naloge oskrbe migrantov, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s pridobljenim statusom mednarodne zaščite, vključno z integracijo, prenesene na vladni urad. Poudarjajo, da je Ministrstvo za notranje zadeve do prenosa pristojnosti v skladu z zakonskimi nalogami in pooblastili ter sklepi Vlade Republike Slovenije zavezano k temu, da zagotovi ustrezno namestitev in obravnavo vseh prosilcev in oseb, ki prihajajo na podlagi zavez iz projekta premestitve oseb (relokacija).

Na ministrstvu si želijo, da bi lokalne skupnosti premostile zaskrbljenost in v posameznih primerih predsodke pred tujci in se aktivno vključile v proces integracije. Ker procesi tečejo, ministrstvo pa je zavezano k izpolnjevanju obveznosti, z nadaljnjimi ukrepi ne bodo mogli odlašati.

Državni sekretar Boštjan Šefic županu zagotavlja, da bo lokalna skupnost tudi v prihodnje obveščena o vseh nadaljnjih aktivnostih poveznih z vzpostavitvijo in morebitnim aktiviranjem izpostave azilnega doma.