Ministrica na obisku

Ministrica v Šoštanj

Šoštanj, Velenje, 11. januarja – Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, je obiskala občini Šoštanj in Velenje. Najprej si je v Šoštanju ogledala nov vrtec, kjer so jo sprejeli župan občine Šoštanj Darko Menih, mag. Milena Brusnjak, ravnateljica Vrtca Šoštanj, in Breda Kolar, podžupanja Mestne občine Velenje, ki je ministrico povabila v Šaleško dolino.
Osnovni namen njenega obiska je bil natančnejša seznanitev s sodelovanjem med javno in zasebno sfero, saj je izgradnja Vrtca Šoštanj, kot je ministrica dejala, primer dobre prakse, ki kaže, da lahko v Sloveniji na ta način izvedemo odlične projekte. Vrtec Šoštanj je po sistemu javno-zasebnega partnerstva zgradilo podjetje Esotech, d. d., iz Velenja, ki bo objekt 15 let tudi investicijsko vzdrževalo, Občina Šoštanj za to obdobje plačuje zasebnemu partnerju najemnino, nato postane lastnica šoštanjskega vrtca.
Na kratko je zbrane pozdravil tudi Marko Škoberne, direktor podjetja Esotech, kamor je ministrica odšla, ko je zapustila Šoštanj.
Ministrica se je potem mudila v Velenju, kjer jo je sprejel župan Bojan Kontič, ogledala pa si je tudi v Glasbeni šoli, Podjetniškem centru in na MIC-u. Z videnimi uspehi v teh kolektivih je bila zelo zadovoljna. Čeprav so ji v obeh občinah prikazali tudi težave in želje, ki jih gojijo na njenem področju delovanja, obljub ni dajala.