Minister za delo lahko dela samo z dobro ekipo

Savinjsko šaleška regija – Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes obiskal Savinjsko regijo, s katero začenja serijo obiskov, pri katerih se bo seznanjal z delom inštitucij, ki sodijo pod pristojnosti ministrstva. V okviru tega bo danes obiskal Zavod za zaposlovanje, enoto Velenje, Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška, enoto Velenje, številne domove starostnikov v Savinjsko šaleški regiji in Inšpektorat RS za delo, območno enoto Celje. Glavna tema bodo ukrepi za trg dela, kako so se prijeli in kako jih delodajalci koristijo. Seznanil se bo s stanjem v domovih starostnikov, na centru za socialno delo pa preveril kako poteka izplačevanje transferov in solidarnostnih dodatkov saj z njimi pomagajo številnim ranljivim skupinam. Današnji obisk je torej namenjen spoznavanju ekipe, njihovim potrebam in izkušnjam.