Minister Hojs obiskal Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velenje

Šoštanj, Velenje – Danes je Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Premogovnik Velenje (PV) obiskal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Z vodstvi obeh družb ter članoma poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) si je ogledal proizvodnjo v termoelektrarni in premogovniku. Obe energetski lokaciji sodita med objekte državnega pomena, saj opravljata dejavnost, ki je ključnega pomena za nemoteno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Varnost in zdravje pri delu sta poleg nemotene in zanesljive oskrbe z električno energijo področji, ki jima v Termoelektrarni Šoštanj in Premogovniku Velenje posvečajo veliko skrb in pozornost, čemur je pritrdil tudi minister.

Minister Aleš Hojs je najprej obiskal TEŠ, ki ima z blokom 6 tehnološko najsodobnejšo termoenergetsko proizvodno enoto v tem delu Evrope in ki letno proizvede približno tretjino električne energije v celotni slovenski proizvodnji, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovico domače porabe električne energije. Minister je zatem obiskal še rudarje in si ogledal, kako poteka delovni proces v Jami Pesje na odkopu na koti -110/B in pripravskem delovišču št. 1.

Pozornost je posvetil predvsem procesom v jami, namenjenim zagotavljanju varnosti zaposlenih v proizvodnem procesu. Minister Aleš Hojs je bil z videnim v obeh kolektivih zadovoljen.